آدرس ایستگاههای دریافت پسماند خشک شهرستان برخوار

 ردیف

شهر

آدرس ایستگاه ثابت

۱ گز  بلوار ابوریحان جنب استخر صبا پایانه مسافربری
۲ خورزوق بلوار قائم مقام فراهانی بلوار ولیعصر جنب پارک
۳ خورزوق شهرک سیمرغ جنب پارک
۴ دستگرد خیابان شهدای صادقی جنب بوستان بهارستان
۵ دولت آباد خیابان طالقانی جنب شهرداری
۶ دولت آباد خیابان 22 بهمن (لودریچه)
۷ شاپورآباد روبروی تعاونی، جنب حمام
۸ حبیب آباد خیابان شهید مطهری روبروی شهرداری
۹ کمشچه خیابان شهید مطهری روبروی پارک
فهرست