آدرس ایستگاههای ثابت دریافت پسماند خشک شهرستان شاهین شهر و میمه

ردیف

شهر

آدرس ایستگاه ثابت

1 شاهین شهر مسکن مهر خیابان آذر جنب ایستگاه اتوبوس
2 شاهین شهر گلدیس، خیابان سلمان
3 شاهین شهر خانه کارگر خیابان سهراب سپهری ابتدای بلوار خیام
4 شاهین شهر بلوار امام خمینی ابتدای خیابان استاد معین
5 شاهین شهر بلوار دانشجو جنب پارک فدک
6 شاهین شهر میدان امیر کبیر، ورودی خانه های چوبی
7 گرگاب گرگاب، بلوار امام خمینی روبروی مرکز بهداشت
8 وزوان وزوان، خیابان شهید بهشتی جنب مدرسه دخترانه کوثر
9 میمه میمه، خیابان امام حسین بعد از مسجد جامع جنب ایستگاه راهور
فهرست