آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت مدیریت پسماند شهرداریهای شاهین شهر و میمه ، خمینی شهر و برخوار با دارا بودن تجهیزات و امکانات کامل و کارشناسان مجرب مفتخر به ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه کمپوست ،کودهای آلی و دامی،  آب و پساب و خاک می باشد. این آزمایشگاه  با تلاش کارکنان خدوم موفق به دریافت گواهینامه های ذیل گردیده است:

–    دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استانی(ISO/ IEC17025 :2017 )   با همکاری شرکت کیفیت آفرینان نواندیش سپاهان.

–     تایید صلاحیت خدمات آزمون و رعایت الزامات  ISO/IEC 17025:2005  طبق گواهینامه دریافتی از مرکز تایید صلاحیت ملی ایران.( NACI)

–    گواهی استاندارد تشویقی کود کمپوست .

–   دارا بودن برند شاهین کمپوست برای محصول تولیدی.

پیشنهادات و نظریات مشتریان

نام شخص/شرکت *
این فیلد را پر کنید
موضوع *
این فیلد را پر کنید
شرح *
این فیلد را پر کنید
شماره تماس *
این فیلد را پر کنید
فهرست