شرکت مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان‌های شاهین شهر ومیمه ، خمینی شهر و برخوار

مراقبتهای پس از دفع

احداث حوضچه شیرابه با ظرفیت 600 متر مکعب شیرابه

حوضچه تصفیه شیرابه با ظرفیت 600 مترمکعب جهت جمع آوری شیرابه های حاصل از پسماند طراحی و احداث گشته است  که با این عمل باعث کاهش اثرات سوء زیست محیطی حاصل از شیرابه می شود.

دستگاه تبدیل شیرابه به پودر خشک

دستگاه تبدیل شیرابه به پودر خشک جهت تصفیه شیرابه های تولیدی باکمک سازندگان بخش داخلی طراحی و ساخته شده است این دستگاه قادر است روزانه 1000 تا 1200 لیتر شیرابه را با فرایند راکتوری و در درجه حرارت تا 250 درجه و فشار 4/2 بار در مدت زمان حداقل 45 ثانیه شیرابه را به پودر خشک تبدیل نماید.

استحصال گاز متان

استحصال گاز متان از پسماندهای دفن شده در لندفیل اولیه در کارخانه تولید کود و مواد آلی، نیز یکی از برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت مدیریت پسماند بوده که با اجرای این پروژه، گام بسیار موثری در کاهش اثرات سوء حاصل از ایجاد اثر گلخانه ای و گرم شدن کره زمین برداشته شده است.

توسعه فضای سبز کارخانه تولید کود و مواد آلی

یکی از اقدامات موثر در کاهش آلودگی هوا کارخانه تولید کود و مواد آلی  و تلطیف نمودن محیط کار پرسنل، توسعه فضای سبز به 13 هکتار در سالهای گذشته بوده است که در حال حاضر نیز طرح توسعه فضای سبز کارخانه تولید کود و مواد آلی  در دستور کار شرکت  قرار دارد.