اساسنامه و منشور اخلاقی سازمان

منشور اخلاقی

رسول اکرم (ص):  برانگیخته شدم تا بزرگواری های اخلاق را تمام نمایم.

کارکنان شرکت مدیریت پسماند شهرداریها

کارکنان شرکت : با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی و حفظ منافع عموم به ارائه خدمات به شهروندان پرداخته و جلب رضایت آنان را سرلوحه امورخود قرار می دهند.

کارکنان شرکت: بر این باورند که شهروندان، متولیان واقعی شهرند، و از این رو حضور آنان در شرکت را مغتنم می شمارند.

کارکنان شرکت: با رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی، مسئولیت پذیری و با رعایت ادب، نزاکت عدالت و انصاف آماده پذیرش شهروندان می باشند.

 کارکنان شرکت: باور دارند که عزت، احترام و تکریم مراجعان از مهم ترین مسئولیت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصیت و جایگاه شهروندان در فرآیند ارتباطات متقابل می نمایند.

کارکنان شرکت: انجام امور شهروندان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت آنان جلوگیری نمایند.

کارکنان شرکت: مصمم هستند تا امکانات و تسهیلات لازم را برای آسایش و آرامش و استقرار شهروندان در فضای مناسب اداری اختصاص داده و خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار آنان قرار دهند.

کارکنان شرکت:خود را موظف می دانند تا در حوزه فعالیت خود هرگونه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیاز شهروندان را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند.

کارکنان شرکت: بر این اعتقاد می باشند که مبنای ارزیابی فعالیت آنان جلب نظرات و میزان رضایت شهروندان است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه  می پردازند.

کارکنان شرکت: استقبال خود را از انتقاد وپیشنهادات شهروندان در کلیه مصادیق امور شرکت اعلام و در جهت ارج نهادن به نظرات مردم، از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء خدمات شرکت استفاده می نمایند.

<<ستاد طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع شرکت مدیریت پسماند شهرداریها>>

اساسنامه سازمان

فهرست